Qafurova Adilə İbrahim qızı

Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlama İnstitutunda kimya üzrə metodist.
TQDK-da ekspert işləyib. 
Müxtəlif təlimlərdə iştirak etmiş, fəal təlim formaları üzrə trener kimi diplom almış, çoxsaylı sertifikatlar, o cümlədən “intel” və “Mimio” proyektlərində də sertifikatlari vardır.

E-mail: adela_qafurova@gmail.com

İş təcrübəsi: 1990-cı ildən