Yaqubova Dursun Həsən qızı

1976 cı ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedagoji Xarici Dillər İnstitutuna daxil olmuş və 1981 ci ildə 1981-ci il 25 iyun tarixli qərari ilə həmin institutu bitirmişdir.

 İşlədiyi muddət ərzində aldığı diplom,sertifikat və mükafatlar:

    Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi (2015)

2002/2003-çü tədris ili “ Təhsildə keyfiyyət ili” çərçivəsində keçirilən “İlin ən yaxşı müəllimi” müsabiqəsinin qalibi

2004-cü il – “Təhsil sistemində müasir yanaşmalarin təşəkkülü ili” çərçivəsində kecirilən “İlin ən yaxşı muəllimi” musabiqəsinin qalibi

2004-cü il- “İngilis dili və Amerika ölkəşünasliq fənlərinin tədrisi üzrə yüksək mükafatlar” proqramı əsasında həyata kecirilən müsabiqənin qalibi

2007ci il- Gənc nəslin təlim-tərbiyəsi sahəsində səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə görə - Fəxri Fərman

2008- ci il “İntel Gələcək ücün Təhsil” programının iştirakcısı

2009-cu il “ Təhsil sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinə və həmkarlar ittifaqı həyatındakı fəal xidmətinə görə” – Fəxri Fərman

2009- cu il – “ Konstruktiv təlim müəllimi” treninglərinin iştirakcısı- sertifikat

2010-cu il- “100 Ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin “ qalibi

2011-ci il- Yeni fənn kurikumlari üzrə müəllimlərin təlim proqramı üzrə 1-ci dərəcəli sertifikat

2012-ci il-“ International TEFL Teacher Training” programının A-dərəcəli sertifikatı

2015-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimidir