Məsimova Samirə Nəriman qızı

1989 ildə Bakı Dövlət universetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1989-1992-ci illərdə Bakı Dövlət universetinin nəzdindəki əyani aspiranrurada təhsil almışdır.
1994-cü ildə “Psevdoparabolik tənliklər üçün tərs məsələlər” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
1993-2010-cu illərdə Azərbaycan Aqrar universitetində “Ali riyaziyyat” kafedrasında assistent, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır.
Ali riyaziyyata dair bir neçə elmi məqalənin, 2 metodiki vəsaitin və “Ali riyaziyyatın əsasları” adlı dərs vəsaitinin müəllifidir.
2010-cu ildən akademik Z.Əliyeva adına liseydə riyaziyyat müəllimi işləyir.

E-mail: masimovas@gmail.com

İş təcrübəsi: 1989-cu ildən