Hidayətzadə Dürrə Sabir qızı

-2008-Azərbaycan RespublikasıTN və Mədəd Azərbaycan təşkilatı tərəfindən təşkil olunmuş İKT-nin tətbiqi üzrə intel “Gələcək təhsil üçün” təlim kursunu müvəffəqiyyətlə bitirdiyinə görə sertifikat almışdır.

-2010-MƏDƏD-ULTRA tərəfindən təşkil olunmuş müxtəlif treninglərdə (Mimio, Təhsil portalı, elektron jurnalı və s.) iştirak etmiş və sertifikat almışdır.

 

E-mail:ezayeva_69@mail.ru

 
İş təcrübəsi: 1990-ci ildən