Klublar

Kitab klubu

Rəhbər:    İnformasiya-resurs mərkəzinin müdiri İradə Hacızadə

TED İdeya klubu

Rəhbər:    Tarix müəllimi Zemfira Məhəmmədova

Kim? Nə? Harada? klubu

Debat klubu