Liseyimizin müəlliminə Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilib

21 May 2024

Liseyimizin Tarix müəllimi Tahirli Aytən Yaşar qızına Ali Attestasiya Komissiyası Kollegiyasının 15.05.2024-cu il tarixli qərarı ile Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.
Aytən xanımı ürəkdən təbrik edir və uğurlarının davamını diləyirik.